Låna utan UC

Låna utan UC - så fungerar det.

Vad innebär det att låna pengar utan UC? Betyder det att jag inte blir kreditbedömd på samma sätt som med en UC, eller vad betyder det?

Ibland kan detta missuppfattas och man kan tro att låna utan UC betyder att ingen kreditupplysning tas alls, men så är inte fallet. Det handlar bara om att långivaren använder ett annat kreditupplysningsföretag än UC (Upplysningscentralen). Det går inte att sidsteppa kreditupplysningen.

Kreditupplysning är en skyldighet

Ett lån utan kreditupplysning existerar inte eftersom alla kreditgivare är skyldiga att ta en kreditupplysning på den potentiella låntagaren – sedan är det upp till varje kreditgivares policy hur man fattar sina beslut. Det finns kreditgivare som har specialiserat sig på att låna ut pengar till den som har en svag kreditupplysning eller som kanske har anmärkningar. Räntan kan däremot då bli mycket hög.

Det finns flera kreditupplysningar som med största sannolikhet inte kommer att synas på din UC. För många upplysningar angående din ekonomiska situation hos UC kan vara till din nackdel om du exempelvis söker andra lån – du kan ha ”omfrågeuppgifter” registrerade på dig. Dessa ligger där så fort du har ansökt, även om du inte har nyttjat krediten eller planerar att göra det ligger dessa frågor kvar. Detta uppfattas i regel negativt.

Kreditupplysning är en skyldighet

Vem lånar ut pengar utan att ta en UC?

Ofta är det kreditgivare för högkostnadskrediter och exempelvis sms-lån som annonserar om lån utan UC och man bör titta igenom villkoren mycket noga, det kan bli väldigt dyrt och man kan fastna med räntor som bara växer från månad till månad. Efter att du slutbetalat lånet behöver du dessutom kontrollera att inte kreditutrymmet ligger kvar hos kreditgivaren och ”tar plats” i din UC om du vill söka andra lån och krediter. Överhuvudtaget behöver du ta bort ”outnyttjad kapacitet” så att det inte ser ut som om du använder fler krediter än i verkligheten. Det är vanligt att människor inte tänker på detta.

Varför vill du låna utan UC?

Av vilken anledning vill du låna utan UC men tycker att det går bra med ett annat kreditupplysningsföretag? Eller är det så att du missförstått och tror att ”låna utan UC” innebär att ingen kreditupplysning utförs? Precis som nämnts tidigare är kreditupplysning alltid obligatoriskt.

Om du har en betalningsanmärkning eller saknar fast anställning är detta idag ingen anledning till att du inte får låna, kreditgivaren bedömer helheten och din återbetalningsförmåga och när risken att låna ut pengar till dig stiger får du oftast betala högre ränta. Det är här det kan bli dyrt om du inte är uppmärksam, men du behöver också väga i riskfaktorn. Du får betala för att kreditgivaren tar risken och lånar ut till dig. Ibland kan det vara bra att ha en medsökande eller borgensman för att få ned kostnaden för räntan.

Finns det fördel med att låna utan UC?

Finns det fördel med att låna utan UC?

Det kan finnas en fördel med detta, och det är att man troligen slipper få ”omfrågeuppgifter” registrerade hos UC, vilket innebär att banken kanske inte ser att du har sökt alla dessa krediter och detta behöver inte ligga dig till nackdel gentemot din bank. Det du ska vara medveten om är att ett svenskt kreditupplysningsföretag mycket väl kan dela med sig av sina uppgifter till andra svenska kreditupplysningsföretag, det vill säga dina uppgifter kan bli synliga hos andra. Man kan därför inte påstå att det helt säkert går att undvika att få sina ”omfrågeuppgifter” synliga hos UC. Ett smart drag är därför att planera din kreditansökan och försöka att sätta ihop den så fördelaktigt som möjligt vad gäller återbetalningsförmåga – så att du slipper söka många krediter.