Bodelning vid skilsmässa

En skilsmässa är i sig inte särskilt komplicerad, i vart fall inte ur juridisk synvinkel. Själva skilsmässoansökan är relativt enkel att upprätta och du behöver till exempel inte ange några skäl till varför du vill skilja dig. Det finns inte heller några regler som innebär att en ansökan om skilsmässa måste göras av en advokat eller av någon annan form av ombud, vilket är något som förekommer i andra länders rättssystem. Du kan därför i de allra flesta fall själv hantera din skilsmässoansökan.

Är ni överens om att ni ska skilja er kan ni göra en gemensam ansökan om skilsmässa. Vill din make eller maka inte skilja sig kan han eller hon inte förhindra att skilsmässan beviljas. Du har en absolut rätt till skilsmässa. Det enda som en motsträvig make eller maka kan åstadkomma är att din ansökan om skilsmässa måste föregås av en betänketid innan den kan beviljas. Detta innebär konkret att du måste vänta i sex månader innan domstolen kan bevilja din skilsmässa.

bodelning

Bodelning – viktigt att veta vad man gör

Vid en skilsmässa är huvudregeln att makarna måste göra en bodelning där de delar upp den egendom som är giftorättsgods. Makarna måste dessutom upprätta ett skriftligt bodelningsavtal över bodelningen. En bodelning är ofta betydligt mer komplicerad än skilsmässan i sig. Reglerna avseende bodelning är komplexa och det kan därför kännas tryggt att vid en bodelning få hjälp av någon som verkligen behärskar den typen av familjejuridik.

Juristerna på Lavendla har såväl kunskap som gedigen erfarenhet av att arbeta med bodelningar i samband med skilsmässor. När du anlitar någon av Lavendlas jurister kan du vara säker på att få kompetent hjälp med allt som har samband med bodelningen. Du får klara och tydliga besked om till exempel hur och när bodelningen ska göras, vilken egendom som omfattas av bodelningen, hur egendomen ska värderas och vilken hänsyn som ska tas till latenta skatteskulder – för att endast nämna några av alla de frågor som uppstår i samband med en bodelning.

Skriva Bodelningsavtal

Bodelningsavtalet

Lavendlas jurister kan även upprätta det bodelningsavtal som ni är skyldiga att upprätta i samband med bodelningen. Bodelningsavtalet kan sägas vara det formella avslutet på äktenskapet. Av bodelningsavtalet framgår hur ni har delat upp ert giftorättsgods och även om någon av er har övertagit några skulder i samband med bodelningen.

Bodelningsavtalet är ett obligatoriskt dokument vid en bodelning och något som bankerna ofta kräver in när du efter skilsmässan till exempel ska ansöka om lån. Det är därför viktigt att det är korrekt utformat i alla delar. Ett ofullständigt eller felaktigt utformat bodelningsavtal kan leda till kostsamma bekymmer även lång tid efter skilsmässan. Anlitar du Lavendla och någon av dess jurister kan du vara säker på att bodelningsavtalet blir korrekt utformat.