Att klara högskoleprovet

Så klarar du högskoleprovet

Förbereda dig inför högskoleprovet för att lyckas så bra som möjligt
Snart är det dags för högskoleprovet igen. Provet som är mycket tidsprövande och mäter ens kunskaper och färdigheter inom svenska, matematik och engelska. Normalt ges högskoleprovet två gånger per år och är öppet för alla som har högskolebehörighet. Och för många är högskoleprovet en chans till att komma in på sin drömutbildning.

Förbered dig inför högskoleprovet

Det är viktigt att vara väl förberedd inför provet. Och ju tidigare du förbereder dig inför högskoleprovet desto större chans har du till att kunna prestera bättre och skriva ett bra resultat. För som man säger, övning ger färdighet och ju mer du pluggar och övar desto mer förberedd är du för högskoleprovet. Och det finns mycket tips på hur du kan förbereda dig inför högskoleprovet, bland annat kan du repetera och öva på gamla prov, läsa mycket och träna matematik.

Repetera gamla prov

Att öva och repetera på gamla högskoleprov är alltid bra, då du bland annat kan se hur provet är upplagt. Du kan även se vilka delar av högskoleprovet som du behöver öva och plugga lite extra på. Det är alltid bra att öva och repetera gamla prov lite varje dag, än att försöka plugga och öva in allt de sista dagarna inför provet. När du har fått lite mer kunskap inom alla delprov kan du även låtsats att du gör högskoleprovet på riktigt, genom att ta tid. På så sätt kommer du få känna på hur lång tid du kan lägga på varje fråga och hur lång tid det tar att göra varje delprov.

Att läsa mycket förbättrar din läsförmåga och ditt ordförråd.

Läs mycket

Ett annat bra tips inför högskoleprovet är att läsa mycket. Att läsa olika texter är alltid bra då läsning ökar och förbättrar ditt ordförråd och din ordförståelse. Det är bra att läsa texter både på svenska och engelska då högskoleprovets verbala delarna handlar om ord- och läsförståelse på båda språken. Se gärna till att du skriva upp ord som du inte förstår på en lista som du sedan söker upp för att se deras betydelse. Ha gärna även ett mål att lära dig alla orden på listan.

Matematik

Högskoleprovet består även av en del matematik. Och här är det bra att du pluggar på matematik från högstadiet och gymnasiet då högskoleprovet bygger på matematikuppgifterna fram till och med matematik 3 från gymnasiet. Plugga gärna uppgifter som innehåller bland annat geometri, statistik och diagram.

Det är även viktigt att vara mentalt förberedd

Högskoleprovet består av fem olika delprov och sträcker sig över en hel dag varav ca 4 timmar är den aktiva provtiden. Det är därför viktigt att du även förbereder dig mentalt för att på bästa sätt klara av dagen. Du kan bland annat se till att vara utvilad. Gå och lägg dig tidigt och se till att få tillräckligt med sömn för att du ska kunna orka hela dagen. Att äta en ordentlig frukost är ett måste, men ta även gärna något med dig som du kan äta under pauserna, gärna något som ger dig energi som till exempel en frukt eller en smörgås.

Ät något som ger dig energi som till exempel en frukt eller en smörgås.

Men kom ihåg att inte äta för mycket då du kan bli trött och sömnig. Det är även viktigt att tro på dig själv och att tänka positivt. Studier visar att personer med en positiv inställning gör bättre ifrån sig. Och även om du kanske inte fick det resultatet på högskoleprovet som du hade siktat på eller om du kanske bara vill göra om högskoleprovet igen för att förbättra ditt resultat, så finns det möjlighet till det. För det finns alltid flera chanser och möjlighet att göra om högskoleprovet vid nästa tillfälle speciellt då det går att skriva provet hur många gånger du vill.