Arkitekter planerar och skapar designade hus och unika interiörer

Arkitekter planerar och skapar designade hus och unika interiörer

En arkitekt kan göra mycket fler saker än vi egentligen tror. Förutom att ge goda råd kan de designa innovation, skapa ritningar och planer som ger den där extra wow-faktorn hemma eller när vi bygger ett nytt hus. Det blir helt enkelt unikt.

Varför inte fråga en arkitekt om råd innan du bygger om? Du kanske får några fantastiska förslag precis så som du vill! En arkitekt kan hjälpa dig att planera, oavsett om det är privat eller på en större industri. Han eller hon kan ta fram hur nya konstruktioner ska se ut eller hur insidan på huset ska designas.

Ett kreativt yrke

Arkitektyrket är oerhört kreativt genom att arkitekten hela tiden ska lösa saker både praktiska och visuella.

Hur blir man arkitekt?

Det finns arkitekturskolor runt om i landet, utbildningen är 5 år lång. När 3 år har gått kan man ta kandidatexamen exempelvis vid Lund Tekniska Högskola, Chalmers i Göteborg, KTH i Stockholm eller i Umeå. Det finns fina möjligheter till intressant jobb både på hemmaplan och internationellt, man kan också arbeta statligt men det beror lite grann på din egen målsättning.

Det finns olika typer av arkitekter med olika inriktning. Vad man väljer att studera beror förstås på vad man är intresserad av, likaså när det gäller vem du anlitar för ett uppdrag. Det centrala för en arkitekt är alltid kundens önskemål, och det gäller för arkitekten att vara kreativ och uppfylla dessa samtidigt som lagar och regler följs. En kreativ arkitekt i Stockholm med stor problemlösningsförmåga är Codesign.

Landskapsarkitekt

Om du tycker om att arbeta med utemiljöer är landskapsarkitekt perfekt för dig – eller du kanske behöver anlita en sådan till din gårdsplan och utemiljö? En landskapsarkitekt arbetar med allt ifrån stora stadsmiljöer till mindre parker och grönområden eller skolgårdar. Han eller hon kan också rita torg och vara med om att rita upp och designa platser samt har ett större ansvar för ekologiska invinklingar så att dessa tas med i beräkningen.

Det finns olika typer av arkitekter med olika inriktning.

Inredningsarkitekt

Ett spännande och roligt yrke där du kan syssla med inredning och design av både lös och fast sådan. Ofta arbetar dessa arkitekter med att ge form åt interiörer av varierande slag och storlek, det kan till och med röra sig om rum och form i små detaljer och möbler. Här behöver man också ha känsla för, och tänka på färger och material så att inredningen blir behagligt och ändamålsenligt utformad.

Byggnadsarkitekt

De flesta tänker på byggnader och husritningar när de tänker på arkitektyrket, men det är bara en enda inriktning. En byggnadsarkitekt tar fram skisser, texter, modellförslag och olika ritningar med exempelvis planlösningar, hur ledningar ska placeras och andra fasta delar. Yrket ställer krav på en hög nivå av konstruktionskunnande med också problemlösningsförmåga – det gäller att vara både kreativ och effektiv då det även handlar om miljövänliga material och lösningar.

Ofta är byggnadsarkitekten mycket intresserad av fastigheter, av hur byggnader fungerar, blir till, med mera, men han eller hon brukar ibland också investera i fastigheter. Speciellt då man själv är med från början och ritar dem.

Planeringsarkitekt

En planeringsarkitekt har en mer holistisk vy eftersom han eller hon planerar exempelvis hela städer, stadsdelar eller bygger, förnyar områden. En planeringsarkitekt kan också arbeta strategiskt med analyser och väldigt ofta förbereda underlag för politiska beslut. Inriktningen handlar om att skapa helheter, ofta kommunala eller regionala, kanske även på nationell nivå. Dessa helheter ska samspela med samhällets krav och framtida utveckling. Planeringsarkitekter har mycket strategiska kontakter i både kommuner och andra yrkeskategorier.